Kdo je Štefan Horvat?

ŠTEFAN HORVAT-STAROSTA SLOVENSKEGA
SLIКАRSTVA IN INOVATORSTVA

Štefan Horvat, 78. letni elektronik iz Višnje Gore, sedaj že upokojenec, je slovenski in svetovni popotnik. S sli­karstvom se ukvarja že več kot 50 let, v inovatorske vode ра je zašel šele ро upokojitvi. Lahko bi rekli, dа je vse to, kar že leta in leta počne »ZGODBA О USPEHU« na njegov značilen način.
Že v mladih letih je prejel za čopič in začel pot umetnika-slikarja, nekoliko pozneje pa še inovatorja. Čopiču se ni odpovedal do danes. Ustvarjalna »ŽILICA« mu preprosto ne da miru, kljub zavi­dljivim letom življenja. S polnimi jadri neu­trudno ustvarja slike in že več kot pol stoletja nanaša barve na platno, ki jih tudi sam pripravlja. Loti se tudi izdelovanja okvirjev. Motivi na njegovih slikah pritegnejo pozornost slehernega ljubi­telja likovne umetnosti, kajti narejene so z ljubeznijo.
Je slikar-REALIST. Na njegovih slikah izstopajo motivi slovenskih pokrajin in vsakdanjega življenja ljudi. Nanaša jih na platno s pristno originalnostjo in tankočutnostjo. Znana in zelo priljubljena je njegova slika premikajoče se koze, ki je avtohtona za Primorsko. Na človeka takšen motiv naredi poseben vtis. Štefan ves ta čas neutrudno so­deluje na številnih razstavah, skupin­skih ali samostojnih, tako dоmа, kot v tujini. Kot zanimivost naj omenimo, dа je prvič sodeloval kot slikar-ama­ter na razstavi v pariški galeriji Balzac leta 1964. Svoje znanje iz elektronike in fizike je ob neki priložnosti združil s slikarstvom. Ustvaril je energetske slike, ki ionizirajo prostor, v katerem so izobešene. Lastnik tako narejene slike ima v bivalnem prostoru vedno prije­tno ozračje.Kot slikar letos obeležuje 56. obletnico likovnega ustvarjanja.

Toda Štefan ni lе uspešen in prepoznaven slikar, temveč tudi uveljavljen inovator!
S to dejavnostjo se je sicer začel ukvarjati nekoliko pozneje, in sicer po upokojitvi. V že značilnem slogu so se porajali njegovi številni izumi z ekolo­skega in zdravstvenega vidika koristni za človekov boljši jutri. Neutrudno je ustvarjal, čeprav je ob tem naletel tudi na ovire. Eden od prvih ekspona­tov, ki ga je izumil in tudi izdelal, je bila tako imenovana Teslina medalja. Trdi, da je on začel tam, kjer je veliki znanstvenik nehal. Od tega trenutka dalje so se kot po tekočem traku vr­stili izumi v njegovi lastni režiji. Nava­jamo le nekatere, in sicer:

  • varovalna plošča za bivalne prostore, energetska zaščitna medalja,
  • Davi­dova zvezda-srčna čakra,
  • magnetna ploščica proti elektro-magnetnemu sevanju mobilnih telefonov,
  • biosaner­zaščitna naprava proti patološkemu žarčenju in t.d.

Eden od zadnjih podvigov neutrudne­ga umetnika izumov je magnet za živo vodo, ki učinkuje podobno kot hima­lajska voda. Meni, da ljudje, ki pijejo to vodo dosežejo visoko starost, celo čez sto let. Izumov je pri Štefanu iz dneva v dan več, a v tem prispevku vseh ne moremo omeniti. Naš sogo­vornik je tudi likovni pedagog. Aktiven je v številnih združenjih, v stranki Zelena alternativa Slovenije pa je celo njen predsednik. Ob najinem zadnjem srečanju, mi je zaupal, kako že aktivno dela na izumu PRSTANA, ki bo najbrž v kratkem zagledal luč Za svoje delo na področju inovacij je tako doma in po svetu dobil številna priznanja. Je edini Slovenec, ki je leta 2000 sodeloval na Olimpijadi v Budimpešti. Takrat je za 4 izume prejel zlati pokal, in srebrno medaljo GENIUS …. Za najbolj domi­selni izum je leta 1999. v ZDA prejel zlato medaljo, istega leta pa še v Du­baju 4 medalje IMPEX. Skupaj s svojo mentorico Dr. Branko Berce- Bratko sta leta 2004. predela srebrno odličje za varovalno ploščico v bivalnih pro­storih s strani Območne gospodarske zbornice Ljubljana. V zasebnem življenju je zelo navezan na rojstno vas Octovci v Prekmurju: Sicer pa z ženo Albino živita v Visnji Gori, kjer sta jim v veliko veselje dva sinova trije vnuki in dve vnukinji. Tako Stefan preživlja svoja leta ob delu, ki mu je v veliko veselje in po­nos. Let preprosto ne šteje vec, ker za kaj takega nima časa. Tako delujejo ljudje, ki presegajo stanje povprecno­sti. Mednje sodi tudi človek s širokim pogledom na lepši in boljši jutri, Ste­fan Horvat.

Šime Sučič